صدرحمت به سلول انفرادی!

صدرحمت به سلول انفرادی!

دیگر هوس سفر نکردیم چون می دانستیم یک معلم هستیم نه کارمند بانک نه شرکت گاز من یک معلمم پس چادر مسافرتی زیبنده ام باد

گلایه های دانشجو معلمان

گلایه های دانشجو معلمان

تعدادی از دانشجو معلمان با ارسال پیام هایی به سایت معلم ایرانی و کانال معلمان گلایه هایی را مطرح نمودند.

آخرین خبرها

یادداشت

تبلیغات استخدام معلم تابناك وب تبلیغات تبلیغات تابناك وب