پیام مخاطبان: سونامی تعطیلی و انحلال مدارس دولتی!

پیام مخاطبان: سونامی تعطیلی و انحلال مدارس دولتی!

پیام مخاطبان سایت معلم ایرانی صرفا جهت اطلاع مسئولین محترم انتشار می یابد فرهنگی از مشهد: خواهشمند است در مورد سونامی تعطیلی و انحلال  مدارس دولتی یکی پس از دیگری و بازگشایی همان مدارس به اسم غیر دولتی و هیئت امنایی و …. مطلبی بگذارید.  در اصل ۳۰ قانون اساسی فراهم کردن شرایط تحصیل رایگان

فاجعه ی ارزشیابی توصیفی

فاجعه ی ارزشیابی توصیفی

هدف از ارزشیابی توصیفی این بود که نتیجه ی آموزش و پیشرفت را نمی توان در قالب عدد و رقم نوشت و باید با توضیح ،وضعیت و نتیجه ی ارزشیابی بیان شود، طرفداران این طرح برای توجیه این اقدام غیر کارشناسانه، بهداشت روانی را نیز بهانه کردند و امروز آن را دلیل و هدف معرفی می کنند.

آخرین خبرها

یادداشت

تبلیغات استخدام معلم تابناك وب تبلیغات تبلیغات تابناك وب