کمبود معلم به وضع هشدار رسیده است

کمبود معلم به وضع هشدار رسیده است

آموزش و پرورش به دلایل متعدددر برخی مناطق و شهرها با کمبود معلم روبر شده است. خالی نگه داشتن کلاس درس در هیچ شرایطی قابل پذیرش نبوده و آموزش و پرورش مجبور بود تحت هر عنوان از جمله حق التدریس یا خرید خدمات کلاس‌های درس را پر کند. ؛
آیا ما به چیزی بیش از آموزگاران بهتر نیازمندیم؟

آیا ما به چیزی بیش از آموزگاران بهتر نیازمندیم؟

  آیا ما به چیزی بیش از آموزگاران بهتر نیازمندیم؟ پاسی سالبرگ، ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸، تارنمای آموزش جهانی(EI) برگردان: مهدی بهلولی   گزارش ۲۰۱۸ “توسعه جهانی” [مربوط به بانک جهانی] درباره بحران جهانی آموزش درست می گوید : کودکان بسیار بیرون از مدرسه، بی عدالتی آموزشی، و کیفیت پایین بروندادهای آموزشی. اما در بیشتر موارد

کاری نکنیم معلم فقط به بازنشستگی فکر کند

کاری نکنیم معلم فقط به بازنشستگی فکر کند

امیل دورکیم در تعریف آموزش و پرورش معتقد است که آموزش و پرورش فعالیتی است که نسل بالغ درباره نسلی که هنوز برای حیات اجتماعی نارس است، به جای می‌آورد. موضوع این فعالیت عبارت است از بر انگیختن و پروراندن افکار و معانی و شرایط معنوی و مادی که مقتضای حیات در جامعه سیاسی و

آخرین خبرها

یادداشت

کاکتوسکده هنرستان کشاورزی جنت رشت تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب