یادداشتکدخبر : 19193


معلم ایرانی، معلم جهانیکافی است نگاهی گذرا به تاریخ چند دهه گذشته ی کشورهای جهان بی اندازیم تا ببینیم وضعیت جنگ و صلح، فقر و ثروت، امنیت و نا امنی، اقتصاد پویا و احترام به طبیعت و شهروند نیکو، که حاصل مستقیم نظام آموزشو معلم است؛ در کدام کشورها خوب و در کدام آنها نامطلوب بوده است. با بررسی چنین شاخص هایی می توان به اهمیت معلم و آموزش در کشورها پی برد و آن وقت می توان به این نتیجه رسید که می توان برای معلم ایرانی، روز و هفته و سالی نام نهاد یا خیر. داعش، طالبان، بوکو حرام و هر گروه افراطی دیگری زاییده جهلی است که در غیاب معلم و آموزش درست، ظاهر می شود. در هر کجای این کره خاکی که آثاری از جنگ و نزاع و نا امنی است، می توان نشانه های فراموشی معلمان و جای خالی آموزش را دید و لمس کرد.جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۲۸ --
تعداد بازدید: 430 بازدید

علی بهشتی نیا، روزنامه همدلی، ۱۳ مهرماه ۹۶/ روز جهانی معلم
سیزدهم مهر روز جهانی معلم است و در ایران برخلاف بسیاری از کشورها این روز رونق چندانی نداشته و کمتر بدان پرداخته می شود. دوازده اردیبهشت و ۵ اکتبر(سیزده مهر) و واژگانی از این دست برای معلم ایرانی که خود را هم فراموش کرده تفاوت چندانی ندارد؟ معلم، واژه ای نامانوس در ادبیات آموزشی ایران است و نمی دانیم با وضعیت موجود معلمان کشور و قیاس دمادم معیشت و منزلت آنها با معلمان سایر کشورها، می توان جایگاهی برای او در جغرافیای جهانی معلم، ترسیم کرد یا نه؟ بدون شک یاد کردن از معلم ایرانی در تاریخی مشخص، چه در سطح ملی و چه جهانی نمی تواند از رنج طاقت فرسا و در آموزش و تعلیم و تربیت و آلام او در معیشت و منزلت، کم کند.
کافی است نگاهی گذرا به تاریخ چند دهه گذشته ی کشورهای جهان بی اندازیم تا ببینیم وضعیت جنگ و صلح، فقر و ثروت، امنیت و نا امنی، اقتصاد پویا و احترام به طبیعت و شهروند نیکو، که حاصل مستقیم نظام آموزشو معلم است؛ در کدام کشورها خوب و در کدام آنها نامطلوب بوده است. با بررسی چنین شاخص هایی می توان به اهمیت معلم و آموزش در کشورها پی برد و آن وقت می توان به این نتیجه رسید که می توان برای معلم ایرانی، روز و هفته و سالی نام نهاد یا خیر. داعش، طالبان، بوکو حرام و هر گروه افراطی دیگری زاییده جهلی است که در غیاب معلم و آموزش درست، ظاهر می شود. در هر کجای این کره خاکی که آثاری از جنگ و نزاع و نا امنی است، می توان نشانه های فراموشی معلمان و جای خالی آموزش را دید و لمس کرد.
یادمان باشد با وضعیت نابسامان کنونی بسیاری از کشورها من جمله ایران  نگاه شعاری و مصرفی به معلم و آموزش هیچ گاه نمی تواند رشد و حیات و بقای بشر را تضمین کند. در جهانی که از معلم تهی باشد بیان و تکثیر واژگانی چون عدالت، مهربانی، راست گویی، صلح و آرامش سخت و دشوار است. با همه ی تفاوت های زبانی، نژادی، جغرافیایی و اعتباری میان معلمان ایران سایر کشورها، آنچه معلم ایرانی را به سایر معلمان جهان نزدیک و نزدیک تر می کند، پرورش انسان و تعالی مفاهیم انسانی است.

یادداشت ها، مقالات و پیام های خود را جهت انتشار در پایگاه خبری معلم ایرانی، به آدرس iranimoallem@gmail.com ارسال بفرمایید.
Share

دیدگاه شما