یادداشتکدخبر : 16485


آقای روحانی ! سکان ارزشمندترین دستگاه مولد سرمایه را به یکی از ژنرال هایتان بسپارید …کسی در قدّ و قواره‌ی آقایان زنگنه و ظریف ؛وگرنه تاوانش را خواهیم پرداخت !خانواده‌ها تربیت فرزندان‌شان را به دستگاه عریض و طویلی می‌سپارند که در طیّ سال‌های گذشته از تربیت یک مدیر شایسته که بتواند سکان هدایت وزارتخانه را در اختیار بگیرد، ناتوان بوده است/ وزیر فعلی آموزش‌ و پرورش بی‌رمق و بی‌انگیزه به نظر می‌رسد/ وزارتخانه‌ی او در روزهای منتهی به انتخابات به پاشنه‌ی آشیل دولت روحانی تبدیل شد و مخالفان روحانی از دو منفذ انفعال وزیر در برابر هجمه‌ها علیه سند ۲۰۳۰ و نیز موضوع واردات پوشاک توسّط دختر او ضرباتی سهمگین را به دولت وارد کردند/ آیا می‌دانید منتقدان شما در ادارات دستِ‌بالا را دارند و معلّمان و دانشجو معلّمان با عنایت به همین وضعیت از اینکه در مدارس، ادارات و دانشگاه‌ها رأی خود را اعلام کنند، می‌ترسیدند/ تنها کسانی می‌توانند این تغییر را مدیریت کنند که انگیزه‌ی کافی برای کار کردن، توان مورد نیاز برای سینه سپرکردن در برابر دشواری‌ها و شجاعت لازم برای رویارویی با مخالفت‌ها را داشته باشندپنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۰ --
تعداد بازدید: 433 بازدید

لرزان‌ترین صندلی هیئت وزیران احتمالاً تا یک ماه آینده باز هم دستخوش تغییر و تحوّل خواهد شد. فخرالدّین احمدی دانش آشتیانی که آبان ماه سال گذشته با امیدها و وعده‌های بسیار جانشین علی‌اصغر فانی شد، جایش را به ششمین وزیر آموزش‌ و پرورش کشور در طیّ ۱۲ سال گذشته خواهد داد. خانواده‌ها تربیت فرزندان‌شان را به دستگاه عریض و طویلی می‌سپارند که در طیّ سال‌های گذشته از تربیت یک مدیر شایسته که بتواند سکان هدایت وزارتخانه را در اختیار بگیرد، ناتوان بوده است.

می‌توان در یادداشتی دیگر به چرایی این ناکامی پرداخت؛ امْا در این یادداشت برآنم مطالباتم را در قامت آموزگاری که در دو انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ رأیش را به سود تدبیر و امید به صندوق آرا انداخته بیان کنم.
وزیر فعلی آموزش‌ و پرورش بی‌رمق و بی‌انگیزه به نظر می‌رسد. وزارتخانه‌ی او در روزهای منتهی به انتخابات به پاشنه‌ی آشیل دولت روحانی تبدیل شد و مخالفان روحانی از دو منفذ انفعال وزیر در برابر هجمه‌ها علیه سند ۲۰۳۰ و نیز موضوع واردات پوشاک توسّط دختر او ضرباتی سهمگین را به دولت وارد کردند. ضرباتی که قطعاً ریزش چند میلیونی آرای رئیس‌جمهور را در بر داشت. با این تفاسیر به احتمال بسیار او در دولت دوازدهم جایی نخواهد داشت‌.
آقای رئیس‌جمهور!
وزیر پیشنهادی شما قرار است وعده‌ روی وعده‌های قبلی بیندازد و بعد با غرور و سرفرازی در مصاحبه با خبرنگار سیما از پرداخت مطالبات چهل پنجاه هزار تومانی معلّمان با یک‌سال تأخیر سخن بگوید؟
آیا می‌دانید منتقدان شما در ادارات دستِ‌بالا را دارند و معلّمان و دانشجو معلّمان با عنایت به همین وضعیت از اینکه در مدارس، ادارات و دانشگاه‌ها رأی خود را اعلام کنند، می‌ترسیدند؟
تداوم روند فعلی چشم‌انداز خوشایندی را برای دستگاهی که شما به حق آن را متولّی اصلی فرهنگ در کشور نامیده‌اید، ترسیم نخواهد کرد. آموزش‌ و پرورش امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند تغییر و تحوّل است.

تنها کسانی می‌توانند این تغییر را مدیریت کنند که انگیزه‌ی کافی برای کار کردن، توان مورد نیاز برای سینه سپرکردن در برابر دشواری‌ها و شجاعت لازم برای رویارویی با مخالفت‌ها را داشته باشند.

آقای رئیس‌جمهور!
سکان هدایت دستگاهی را که مستقیماً با ارزشمندترین سرمایه‌های ایران عزیزمان، کودکانش، در ارتباط است به یکی از ژنرال‌های‌تان بسپارید. به کسی در قدّ و قواره‌ی آقایان زنگنه و ظریف. جز این کنید، همه تاوانش را خواهیم پرداخت.

 

صدای معلم

یادداشت ها، مقالات و پیام های خود را جهت انتشار در پایگاه خبری معلم ایرانی، به آدرس iranimoallem@gmail.com ارسال بفرمایید.
Share

دیدگاه شما